0911 113 325

Xe bán tải Suzuki BlindVan

294.448.000

Chiếc xe ô tô Suzuki  Blindvan là dòng xe bán tải vận chuyển cơ động với cửa lùa hai bên, xếp dỡ hàng hóa tiện lợi, có khả năng di chuyển vào những con phố nhỏ nhất mà không một dòng xe tải nào có khả năng làm được. Ưu thế vượt trội của dòng xe bán tải suzuki này là vào phố không bị cấm giờ, cấm đường tại các thành phố lớn.