0911 113 325

Xe tải Carry Truck Cửa Hông

Giá: liên hệ

Xe tải thùng kín 495 kg có cửa hông, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, vào được đường có biển cấm xe 5 tạ.